stadshotellet_18902.jpg

Stadshotellet ca 1890. Fotograf okänd. Bild från Filipstads Gilles arkiv.