lasarettet162.jpg

Direktionsrummet vid Filipstads Lasarett 1904. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.