lasarettet161.jpg

Sjukhuskorridor i "gamla lasarettet" 1904. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.