kungabesok0111.jpg

Kung Gustaf V vid sitt besök i Filipstad 1912. Här har kungen just stigit av tåget vid Persbergs station. I bakgrunden skymtar disponent Brunnberg. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.