wasa14.jpg

Wasabröds silo troligen i början av 1960-talet. Foto & © Henry Blomberg.
Bilden från Filipstads Gilles arkiv.