flygfoto255.jpg

Vy från Filipstads kyrka på 1890-talet. I förgrunden syns den Berggrenska fastigheten men här kan man också se malmbanan som gick från Storbrohyttan ned till lastkajen vid Kyrkviken. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.