kungabesok011.jpg

Äreporten som var upprättad vid Järnvägsgatan för Gustaf V:s besök i Filipstad 1912. Foto & © Ölander. Billden från Filpstads Gilles arkiv.