mausoleum170.jpg

Här sker en avsyning av det pågående arbetet med att färdigställa John Ericssons mausoleum 1895. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.