kungabesok001.jpg

Sparbankshuset dekorerat inför kung Gustaf V:s besök i Filipstad 1912. Foto Ölander. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.