kungabesok0001.jpg

Kung Gustaf V framför Filipstads Stadshotell 1912. Foto SJ Ölander Filipstad. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.