kungabesok00001.jpg

Kung Gustaf V besöker John Ericssons monumentet 1912. Fotograf okänd. Från Filipstads Gilles bildarkiv.