mausoleum10.jpg

Den 14:e september 1890 förs John Ericssons stoft iland vid Karl XII:s torg i Stockholm efter ha förts över från Amerika i fartyget Baltimore. Man hade uppfört en paviljong som normalt bara användes vid kungligt besök. Som synes hade stora folkskaror samlats. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.