hotellet25.jpg

Det forna Stadshotellet. Fotograf okänd. Från Filipstads Gilles bildarkiv.