asphyttebron35.jpg

Asphyttebron på 1880-talet. Till höger syns den så kallade Apoteksgården och rännan ned till Elverket. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.