skilleralven900.jpg

Skillerälven under vårflödet 1977. Fotograf okänd. Från Filipstads Gilles bildarkiv.