vy602.jpg

Vy från kyrktornet 2005 mot Filipstads centrum. Foto & © Ulf Eriksson.