persberg739.jpg

Gruvarbetare Ivan Svahn i aktion. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.