persberg737.jpg

Arbete under jord. Här syns Karl Nord. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.