persberg736.jpg

Persbergs gruvfält. Krangruvans lave med spelanordning för uppfordring av malm. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.