persberg76.jpg

Ufordringsbanan vid Persbergs gruvor. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.