persberg1510.jpg

Vy från anrikningsverket ut över Stora utfraktsbanan och spelanordning från Storgruvan. I mitten syns den så kallade "Gruvstugan". 1920-tal. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.