persberg43.jpg

Persbergs gruvfält. Från vänster gamla kontorsbyggnaden, förut prästgård, förrådsmagasin. Magasinsbyggnad och laven till Alabamagruvan. Foto Ölander. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.