apoteket141.jpg

Apoteksgården sett från Skillerälven. Troligen 1950-tal. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.