alvgatan25.jpg

Älvgatan 1950 mot kvarteret Domherren. Foto & © Ulf Nilsson. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.