persberg733.jpg

Den hydraliska kompressorn för vattenkraft till gruvindustrin. Tuben grankläddes vintertid för att undvika frysning. Fotograf Esse Ölander. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.