wasa27.jpg

Wasabröd från Konsul Lundströms väg september 1987. Som synes byggs det nya höglagret. Foto & © Ulf Nilsson. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.