wasa26.jpg

Wasabröd sett från G:a Karlstadsvägen. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.