wasa25.jpg

Wasabröd 1952. Foto & © Fridolf Hörnqvist. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.