persberg1509.jpg

Persbergs gruvfält. Från vänster syns gamla kontorsbyggnaden, förrådsmagasin, Storgruvans sovrings och anrikningsverk. Fotograf okänd.
Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.