persberg1508.jpg

Persbergs gruvfält. Alabamagruvan med lave och magasin. Nedanför kajen syns kvinnor och barn som vaskade,tvättade, små malm och de fick betalt för varje korg de tvättade. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.