skilleralven156.jpg

Skillerälven 1950. Här syns även Kjortelgården och Monitorholmen. Observera det höga vattenståndet. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.