skilleralven155.jpg

Skillerälven 1911 sett från Asphyttebron. Foto & © S J Ölander. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.