skilleralven154.jpg

Skillerälven med Asphyttebron och delar av Apoteksgården till höger. Bilden är tagen i början av 1970-talet och som synes så var det fortfarande tillåtet med trafik över den gamla stenbron. Foto & © Peter Danielsson. Från Filipstads Gilles bildarkiv.