p45.jpg

Annons om Kalhytte Brunns- och badanstalt införd i Filipstads Tidning i juni 1895. Som synes ansågs vistelsen vid anstalten särskilt lämplig för personer behäftade med "rheumatism, bleksot, magkatarr och allmän svaghet". Dr Nils Sandberg - anstaltens läkare - var under lång tid stadsläkare i Filipstad och framträdande kommunalpolitiker.