apoteket15.jpg

Vy från Kungsgatan mot Hötorget 1973. Nu är apoteksbyggnaden riven och bara "Klara på hörnet" återstår. Foto & © Tord Kullberg.