vikgatan105.jpg

Baksidan på kvarteret Trasten i början på 1970-talet. Foto & © Tord Kullberg.