flygfoto253.jpg

Vy från Abborberget ut över 1880-talets Filipstad, med kyrkan och Berggrenska fastigheten i centrum. Fotograf okänd. Från Filipstads Gilles bildarkiv.