skilleralven131.jpg

Vy från Monitorholmen upp mot Asphyttebron. Till höger syns det gamla elverket. Bilden troligen från slutet av 1910-talet eller början 1920-tal.
Fotograf okänd. Från Filipstads Gilles bildarkiv.