lasarettet15.jpg

Filipstads lasarett från Nykroppavägen 1969. Till höger den så kallade läkarvillan. Foto & © Gustaf Rapp. Från Filipstads Gilles bildarkiv.