skilleralven152.jpg

Här fortgår stenläggningen av Skillerälven med Stora torget och Stadshotellet i bakgrunden. Bilden tagen 1880. Från Filipstads Gilles arkiv.