hotellet61.jpg

Bild från rivningen av Stadshotellet 1976. Foto & © Tord Kullberg.