apoteket12.jpg

Apoteket längs Kungsgatan. Det vackra stenhuset byggdes 1877 och där fanns apoteket fram till 1970 då flytt skedde till nybyggda lokaler vid Stora torget. Huset revs för övrigt 1973 för att ge plats för en tidstypisk huslänga. Foto & © Peter Danielsson.