hotellet58.jpg

Hotellet i mitten av 1970-talet. Den som är observant kan skönja att här är bygget av Sparbankens hus redan påbörjad. Foto & © Peter Danielsson.