kvarnen16.jpg

Kvarnen 1940. Här var kvarnverksamheten ännu i full gång. Observera att ingången var mot Kvarnbron och inte som nu mot Kvarntorget. Från Filipstads Gilles bildarkiv.