skilleralven151.jpg

Skillerälven från Kvarnbron. Till vänster syns det allmänna badhuset. Betalningen skedde i Kvarngården och det var där man också lånade nyckeln. Bilden tagen omkring år 1900. Från Filipstads Gilles bildarkiv.