lasarettet14.jpg

Filipstads lasarett efter ombyggnaden 1898 - 1900. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.