tegnergatan19.jpg

Post och Telehuset vid Tegnérgatan. Blev färdigställt 1960. På platsen fanns dessförinnan gymnastiksal tillhörande Samskolan. Foto & © Gustaf Rapp. Från Filipstads Gilles bildarkiv.