drottninggatan73.jpg

Kooperativa affären i "Josefssons fastighet" längs Drottninggatan.</br> Så här skriver Hilding Lundberg i Boken om Filipstad:"1908 gjordes ett försök att bilda en kooperativ förening, Filipstads och Fernebo Kopperativa Handelsförening. Redan under första världskriget fick föreningen problem och föreningen upplöstes "på grund av onormala förhållanden på varuförmedlingens område som krigstiden medförde. 1924 öppnade dock "Filipstads Hushållsförening" sin första affär vid Drottninggatan. Formen var "Hushållsförening" dvs verksamheten drevs som en filial av Svenska Hushållsföreningen, en organisationsform som kooperativa förbundet skapat för att kunna bedriva verksamhet på platser där fristående föreningar inte omedelbart kunde startas. 1945 omorganiserades verksamheten till Konsumtionsföreningen Filipstad med omnejd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.