kvarnen14.jpg

</a>Kvarnen 1963 när Elverket använde byggnaden som förråd. Foto & © Bertil Tuneryd. Från Filipstads Gilles bildarkiv.