torget49.jpg

Wermlands Enskilda Banks hus vid Stora torget på 1940-talet. Detta var också ett hus som försvann ur stadsbilden i samband med "föryngringen" av staden i slutet av 1960 och början av 1970-talet. Från Filipstads Gilles arkiv.